Notice: Undefined variable: html in /home/kunstenreligie/domains/kunstenreligiegouda.nl/public_html/administrator/components/com_chronoforms/form_actions/custom_code/custom_code.php(19) : eval()'d code on line 8
i
Kruiswegstaties Sint Jan Gouda VVV Museum Gouda

MenuSluiten

Bestuursverslagen

Bestuursverslag 2018

Bestuursverslag 2018.

 Het bestuur kwam dit jaar 1 keer in vergadering bijeen. Verdere communicatie verliep per e-mail en telefoon.

 Als nieuw lid van ons Comité van Aanbeveling mochten we de heer Gerrit Vreugdenhil, dominee van de St-Janskerk verwelkomen. We zijn erg verheugd dat hij de Goudse Kruiswegstaties een warm hart toedraagt.

 De Kruiswegstaties hebben dit jaar van januari tot februari en van april tot december in de Goudse Sint-Janskerk gehangen.

Het gastenboek geeft een mooie inkijk in de beleving van het publiek.

De staties werden van febr-april 2018 in de Grote of Sint Bavokerk in Haarlem geëxposeerd. De expositie was zeer succesvol en werd paginagroot uitgemeten in artikelen met foto’s in de AD Groene Hart editie in Gouda en in het Haarlems Dagblad.  In 2019 zal de Goudse Kruisweg onderdeel uitmaken van een grote tentoonstelling in de Oude kerk te Delft van 6 april tot 1 oktober.

Projecties van de staties zullen gebruikt worden in een passie kerkdienst in Ammerstol en de staties zullen in geprojecteerde vorm deel uitmaken van Ecce Homo, twee passievoorstellingen op 7 april in Oldenzaal en 14 april in Ootmarsum.

 De stichting verstuurde 1 nieuwsbrief, die tevens op de vernieuwde website werd gezet en een drietal persberichten.

 

De jaarrekening en het bestuursverslag werden vastgesteld te Gouda op 15 maart 2019.

 

Anneke Löwik, secretaris.

 

Bestuursverslag 2017

Het bestuur kwam dit jaar 2 keer in vergadering bijeen.

Helaas is dit jaar ons zeer betrokken lid van het Comité van Aanbeveling de weleerwaarde heer ds. G. H. Abma overleden.

In het kader van een meer museale uitstraling van de geëxposeerde werken kregen we o. a. mooiere tekstbordjes. Sponsoring voor dit doel blijft mogelijk en wenselijk.

Aanvragen voor expositie van de staties in de paastijd van 2018 kwamen binnen van de ‘Spectrum Kirche’ in Passau (Duitsland) en van de Grote Sint Bavokerk te Haarlem. Ook was er belangstelling voor de staties en werden gesprekken gevoerd met de Oude Kerk te Delft. Besloten werd de staties van febr-april 2018 in de Grote of Sint Bavo te exposeren. In 2019 zullen een aantal Goudse staties onderdeel uitmaken van een grote tentoonstelling in de Oude kerk te Delft in vergelijking met Delftse gerestaureerde Jugendstil staties. Er wordt nog overlegd met de Sint-Janskerk om tegelijkertijd de resterende staties in de Sint-Janskerk te hangen. Bij beide exposities zullen waarschijnlijk de ingelijste kopieën, hiervoor beschikbaar gesteld door een van onze sponsoren (waarvoor hartelijk dank), van de ontbrekende staties gebruikt worden.

In samenwerking met de St-Jan, wijlen dominee Abma en Willem Hesseling werden twee rondleidingen bedacht en aan de gidsen van de St Jan in de vorm van een hand-out en cursusmiddag met rondgang aangeboden.

-        De rondleiding “Oud en Nieuw” wordt vanaf heden verzorgd door gidsen van de Sint-Janskerk en brengt twee kunstwerelden bij elkaar in het basisverhaal van onze christelijke cultuur: het leven, de lijdensweg en het sterven van Jezus Christus. Het verhaal gaat langs een aantal van de wereldberoemde Goudse gebrandschilderde Glazen van de gebroeders Crabeth en wordt voortgezet met de 14 Kruiswegstaties van Willem Hesseling. Getracht wordt nog deze rondleiding aan alle scholen in Gouda aan te bieden.

-        De bijzondere rondleiding “Kruiswegstaties” gaat langs de Kruiswegstaties.

De Kruiswegstaties hebben dit jaar van januari tot juli in de Goudse Sint-Janskerk gehangen.

Het gastenboek geeft een mooie inkijk in de beleving van het publiek.

De stichting verstuurde 2 nieuwsbrieven die tevens op de website werden gezet.

Aan de sponsoren werd een aankondiging gestuurd voor een door de stichting te organiseren kunstuitje naar ‘De Nollen’ in

Den Helder in mei 2017. Wegens te weinig deelname kon dit helaas niet doorgaan.

De jaarrekening en het bestuursverslag werden vastgesteld te Gouda op 26 april 2018.

Anneke Löwik, secretaris.

Bestuursverslag 2016

Het bestuur kwam dit jaar 2 keer in vergadering bijeen.

We mochten 1 nieuwe sponsor verwelkomen.
Alle 14 staties zijn nu gesponsord.
Voor opslag en vervoer van de staties werden kartonnen dozen aangeschaft.
In het kader van een meer museale uitstraling van de geëxposeerde werken wordt gezocht naar mooiere tekstbordjes. Sponsoring voor dit doel blijft mogelijk en wenselijk.

Aanvragen voor expositie van de staties in de paastijd van 2018 kwamen binnen van een kerk in Passau (Duitsland) en van de Grote Sint Bavokerk te Haarlem. Ook was er belangstelling voor de staties en werden gesprekken gevoerd met de Oude Kerk te Delft.

In samenwerking met de St-Jan, dominee Abma en Willem Hesseling werden twee rondleidingen bedacht en aan de gidsen van de St Jan in de vorm van een hand-out en cursusmiddag met rondgang aangeboden. De rondleiding “Oud en Nieuw” wordt verzorgd door gidsen van de Sint-Janskerk en brengt twee kunstwerelden bij elkaar in het basisverhaal van onze christelijke cultuur: het leven, de lijdensweg en het sterven van Jezus Christus. Het verhaal gaat langs een aantal van de wereldberoemde Goudse gebrandschilderde Glazen van de gebroeders Crabeth en wordt voortgezet met de 14 Kruiswegstaties van Willem Hesseling.
De bijzondere rondleiding “Kruiswegstaties” gaat langs de Kruiswegstaties.

De Kruiswegstaties hebben dit jaar van januari tot juli in de Goudse Sint-Janskerk gehangen.
Het gastenboek geeft een mooie inkijk in de beleving van het publiek.

De stichting verstuurde 2 nieuwsbrieven die tevens op de website werden gezet.

Aan de sponsoren werd een aankondiging gestuurd voor een door de stichting te organiseren kunstuitje naar ‘De Nollen’ in Den Helder in mei 2017.

De jaarrekening en het bestuursverslag werden vastgesteld en goedgekeurd te Gouda op 20 april 2017.

Anneke Löwik, secretaris.

Bestuursverslag 2015

Het financieelverslag 2015 treft u via een link in de laatste regel van dit artikel en tevens bij financiële verslagen onder het tabblad Financiële verslagen.

Het bestuur kwam dit jaar 3 keer in vergadering bijeen.

De fondsenwerving ging voorspoedig, we mochten 2 nieuwe sponsoren verwelkomen. Reeds 13 van de 14 staties zijn gesponsord. Nog één statie kan gesponsord worden.

De eerste sponsorbijeenkomst was zeer geslaagd. Elke sponsor kreeg een ingelijste print naar keuze van één der staties en een certificaat van deelneming.

Er werd naast de Nederlandstalige ook een flyer in de Engelse taal uitgebracht.

In het Belgische Mol werden de staties gedurende de maanden juli en augustus met veel succes tentoongesteld. De Kruiswegstaties hebben dit jaar van januari tot juli en van september tot december in de Goudse Sint-Janskerk gehangen.

Het gastenboek geeft een mooie inkijk in de beleving van het publiek.

In de Goudse PKN gemeente “De Oostpoort” werden gedurende de paastijd prints van de staties tentoongesteld.

De stichting verstuurde 1 nieuwsbrief die tevens op de website werd gezet.

Vastgesteld en goedgekeurd te Gouda op 15 april 2016.

Anneke Löwik, secretaris.


Het financieelverslag over 2015 kunt u hier downloaden

Bestuursverslag 2014

In haar mei vergadering heeft het bestuur van de Stichting Hedendaagse Kunst en Religie Gouda zowel het jaarverslag 2014 als het financiële jaarverslag 2014 vastgesteld en goedgekeurd. Het bestuur is tevreden over de resultaten die over 2014 zijn behaald. De fondsenwerving verliep voorspoedig. Van de 14 staties zijn er 11 gesponsoord. De tekst van het jaarverslag treft u hieronder. Het financiële jaarverslag treft u onder het tabblad Financiële verslagen.

Het bestuur kwam dit jaar 8 keer in vergadering bijeen.

Fondsenwerving ging voorspoedig, maar is nog niet klaar. Reeds 11 van de 14 staties zijn gesponsord. Nog 3 staties kunnen gesponsord worden.

De expositie werd op 20-03-2014 officieel geopend door burgemeester Schoenmaker, tevens lid van het Comitë van Aanbeveling van de stichting. De Kruiswegstaties hebben 6 maanden aaneengesloten in de Goudse Sint-Janskerk gehangen.

Het gastenboek geeft een mooie inkijk in de beleving van het publiek.

Er kwam een verzoek binnen van de Sint-Pieter en Pauwelkerk in het Belgische Mol om de staties in 2015 gedurende 2 maanden tentoon te stellen. Het bestuur heeft dit na overleg goedgekeurd.

De stichting verstuurde 3 nieuwsbrieven die tevens op de website werden gezet.

Zowel de lokale alsook de landelijke pers besteedde veel aandacht aan nieuws van de stichting.

Opgemaakt en goedgekeurd te Gouda op 26 mei 2015

Anneke Löwik, secretaris.