Notice: Undefined variable: html in /home/kunstenreligie/domains/kunstenreligiegouda.nl/public_html/administrator/components/com_chronoforms/form_actions/custom_code/custom_code.php(19) : eval()'d code on line 8
i
Kruiswegstaties Sint Jan Gouda VVV Museum Gouda

MenuSluiten

Bestuursverslagen

Bestuursverslag 2021.

Het bestuur heeft in 2021 eenmaal vergaderd. Overige communicatie verliep per e-mail en telefoon.

Vanwege de bijzondere tijd rondom Corona waarin musea (dus ook de St-Janskerk) gesloten waren voor publiek werd het idee opgevat om de staties coronaproof te tonen aan een groot publiek. Zo ontstond de Goudse Passie; een wandeling in- en om centrum Gouda, die vanuit 3 invalshoeken (passie-, kunst- en toeristische beleving) zeer interessant was om te lopen. De schilderijen van de Goudse Kruisweg werden op locaties in Gouda van buitenaf te zien tentoongesteld gedurende 40 dagen voor Pasen, nl van 24 februari- 6 april 2021. De Passie was bijzonder succesvol en werd door het publiek heel goed gewaardeerd. Er kwamen veel mooie reacties op binnen.

De Kruiswegstaties hingen de rest van het jaar de gehele tijd in de Sint-Janskerk te Gouda.

In verband met het 750 jarig bestaan van Gouda in 2022 mogen de staties, die geen deel uitmaken van de expositie ‘Beleef het wonder van Gouda’ toch in de Sint Janskerk blijven hangen.

Na gesprekken over mogelijke combi’s van concert/expositie kruisweg werd gekozen voor samenwerking met Theaterbureau Melange van Annet Meijerink uit Oldenzaal. Zij heeft al eerder de Passie ‘Ecce Homo’ georganiseerd in Oldenzaal en Ootmarsum waarbij projecties van onze staties gebruikt worden. Plan was om te streven naar mogelijkheden voor Passie en expo combi in de Kloosterkerk te Den Haag en Simon en Judaskerk te Ootmarsum. Beide uit te voeren in de Passietijd van 2022.

De jaarrekening en het bestuursverslag werden vastgesteld te Gouda op 25 mei 2022.

Deze zullen op de website gepubliceerd worden.

Anneke Löwik, secretaris.

Bestuursverslag 2020

Bestuursverslag 2020.

Het bestuur heeft in 2020 eenmaal vergaderd. Overige communicatie verliep per e-mail en telefoon.

De Kruiswegstaties hingen dit jaar het gehele jaar in de Sint-Janskerk te Gouda, die echter door de Corona pandemie vanaf half maart tot het einde van het jaar niet meer voor het publiek open is geweest. 

Een pleitnota met verzoek om te helpen de Kruisweg als cultuurbezit voor Gouda te behouden werd opgesteld en verstuurd aan het College van Kerkrentmeesters, de Stichting Sint Jan, de sponsoren en burgemeester en wethouder van Cultuur van Gouda.

In verband met het 750 jarig bestaan van Gouda in 2022 worden Goudse Geheimen verzameld. Hugo Vos maakte een mooi verhaal over de staties als een van de  Goudse Geheimen.  Het verhaal is op de website www.gouda750.nl en op onze eigen website www.kunstenreligiegouda.nl te lezen. 

Er vonden gesprekken plaats met de directeur van de Oude Kerk in Delft over evt. mogelijke overdracht van de Kruisweg aan Delft indien de St-Janskerk ze in 2024 nog steeds niet wil hebben. Men stond er positief tegenover; probleem is dat de staties waarschijnlijk niet alle tegelijk tentoongesteld kunnen worden gezien de afmetingen van de staties en de beschikbare ruimte in de kerk. 

De jaarrekening en het bestuursverslag werden vastgesteld te Gouda op 21 april 2021.

Deze zullen op de website gepubliceerd worden. 

Anneke Löwik, secretaris.

 

Bestuursverslag 2019

Bestuursverslag 2019.

Het bestuur heeft in 2019 eenmaal vergaderd. Overige communicatie verliep per e-mail en telefoon.

De Kruiswegstaties waren dit jaar van 12 januari - 28 maart en van 23 oktober - 15 december in de Sint-Janskerk te Gouda te zien.

Van 6 april - 22 oktober maakten ze, naast oude gerestaureerde Jugendstil staties uit Delft en gebeeldhouwde staties, deel uit van een grote expositie “Herrezen” in de Oude Kerk te Delft.

Bovendien maakten  projecties van de staties in een bijzondere weergave deel uit van een geheel nieuw geschreven en voor het eerst uitgevoerde Passie “Ecce Homo” op 7 en 14 april in resp. Oldenzaal en Ootmarsum.

In de paastijd werden projecties van de staties gebruikt in een kerkdienst te Ammerstol.

Het gastenboek dat bij de expositie ligt geeft een mooie inkijk in de beleving van het publiek. Enkel zeer lovende commentaren. Mensen geven aan ontroerd en plezierig verrast te zijn!

De nieuwe flyer is klaar in zowel het Nederlands als in het  Engels.

In verband met het 750 jarig bestaan van Gouda in 2022 worden Goudse Geheimen verzameld. Hugo Vos maakte een mooi verhaal over de staties om voor te stellen als een van de  Goudse Geheimen.  Het verhaal werd ingediend bij de organisatie en later nog een keer bij Gouda 2022 . De organisatie heeft gemeld dat het verhaal in goede orde is ontvangen. Wij wachten op terugkoppeling over het vervolg. Het verhaal is te lezen op  onze website www.kunstenreligiegouda.nl

Er vonden gesprekken plaats van het bestuur met de secretaris van het College van  Kerkrentmeesters, de secretaris van de stichting Sint Jan en directeur Jaap van Rijn over lange termijn plannen en haalbaarheid om bijv. in 2022 ter gelegenheid van 750 jaar Gouda de staties over te dragen aan de Sint-Janskerk. Daarbij werd duidelijk  dat de Sint Jan de staties niet in beheer wil nemen en dat het 10-jarige contract ten aanzien van de bruikleen niet wordt verlengd. Het bestuur kijkt naar de gevolgen hiervan en zoekt naar een duurzame oplossing die recht doet aan het kunstwerk en de doelstelling van de stichting.

Ook maakten we later kennis met de nieuwe voorzitster mevrouw Marijke Heslenfeld van het bestuur van de stichting Sint Jan.

De jaarrekening en het bestuursverslag werden vastgesteld te Gouda op 10 april 2020.

Anneke Löwik, secretaris.

 

Bestuursverslag 2018

Bestuursverslag 2018.

 Het bestuur kwam dit jaar 1 keer in vergadering bijeen. Verdere communicatie verliep per e-mail en telefoon.

 Als nieuw lid van ons Comité van Aanbeveling mochten we de heer Gerrit Vreugdenhil, dominee van de St-Janskerk verwelkomen. We zijn erg verheugd dat hij de Goudse Kruiswegstaties een warm hart toedraagt.

 De Kruiswegstaties hebben dit jaar van januari tot februari en van april tot december in de Goudse Sint-Janskerk gehangen.

Het gastenboek geeft een mooie inkijk in de beleving van het publiek.

De staties werden van febr-april 2018 in de Grote of Sint Bavokerk in Haarlem geëxposeerd. De expositie was zeer succesvol en werd paginagroot uitgemeten in artikelen met foto’s in de AD Groene Hart editie in Gouda en in het Haarlems Dagblad.  In 2019 zal de Goudse Kruisweg onderdeel uitmaken van een grote tentoonstelling in de Oude kerk te Delft van 6 april tot 1 oktober.

Projecties van de staties zullen gebruikt worden in een passie kerkdienst in Ammerstol en de staties zullen in geprojecteerde vorm deel uitmaken van Ecce Homo, twee passievoorstellingen op 7 april in Oldenzaal en 14 april in Ootmarsum.

 De stichting verstuurde 1 nieuwsbrief, die tevens op de vernieuwde website werd gezet en een drietal persberichten.

 

De jaarrekening en het bestuursverslag werden vastgesteld te Gouda op 15 maart 2019.

 

Anneke Löwik, secretaris.

 

Bestuursverslag 2017

Het bestuur kwam dit jaar 2 keer in vergadering bijeen.

Helaas is dit jaar ons zeer betrokken lid van het Comité van Aanbeveling de weleerwaarde heer ds. G. H. Abma overleden.

In het kader van een meer museale uitstraling van de geëxposeerde werken kregen we o. a. mooiere tekstbordjes. Sponsoring voor dit doel blijft mogelijk en wenselijk.

Aanvragen voor expositie van de staties in de paastijd van 2018 kwamen binnen van de ‘Spectrum Kirche’ in Passau (Duitsland) en van de Grote Sint Bavokerk te Haarlem. Ook was er belangstelling voor de staties en werden gesprekken gevoerd met de Oude Kerk te Delft. Besloten werd de staties van febr-april 2018 in de Grote of Sint Bavo te exposeren. In 2019 zullen een aantal Goudse staties onderdeel uitmaken van een grote tentoonstelling in de Oude kerk te Delft in vergelijking met Delftse gerestaureerde Jugendstil staties. Er wordt nog overlegd met de Sint-Janskerk om tegelijkertijd de resterende staties in de Sint-Janskerk te hangen. Bij beide exposities zullen waarschijnlijk de ingelijste kopieën, hiervoor beschikbaar gesteld door een van onze sponsoren (waarvoor hartelijk dank), van de ontbrekende staties gebruikt worden.

In samenwerking met de St-Jan, wijlen dominee Abma en Willem Hesseling werden twee rondleidingen bedacht en aan de gidsen van de St Jan in de vorm van een hand-out en cursusmiddag met rondgang aangeboden.

-        De rondleiding “Oud en Nieuw” wordt vanaf heden verzorgd door gidsen van de Sint-Janskerk en brengt twee kunstwerelden bij elkaar in het basisverhaal van onze christelijke cultuur: het leven, de lijdensweg en het sterven van Jezus Christus. Het verhaal gaat langs een aantal van de wereldberoemde Goudse gebrandschilderde Glazen van de gebroeders Crabeth en wordt voortgezet met de 14 Kruiswegstaties van Willem Hesseling. Getracht wordt nog deze rondleiding aan alle scholen in Gouda aan te bieden.

-        De bijzondere rondleiding “Kruiswegstaties” gaat langs de Kruiswegstaties.

De Kruiswegstaties hebben dit jaar van januari tot juli in de Goudse Sint-Janskerk gehangen.

Het gastenboek geeft een mooie inkijk in de beleving van het publiek.

De stichting verstuurde 2 nieuwsbrieven die tevens op de website werden gezet.

Aan de sponsoren werd een aankondiging gestuurd voor een door de stichting te organiseren kunstuitje naar ‘De Nollen’ in

Den Helder in mei 2017. Wegens te weinig deelname kon dit helaas niet doorgaan.

De jaarrekening en het bestuursverslag werden vastgesteld te Gouda op 26 april 2018.

Anneke Löwik, secretaris.

Bestuursverslag 2016

Het bestuur kwam dit jaar 2 keer in vergadering bijeen.

We mochten 1 nieuwe sponsor verwelkomen.
Alle 14 staties zijn nu gesponsord.
Voor opslag en vervoer van de staties werden kartonnen dozen aangeschaft.
In het kader van een meer museale uitstraling van de geëxposeerde werken wordt gezocht naar mooiere tekstbordjes. Sponsoring voor dit doel blijft mogelijk en wenselijk.

Aanvragen voor expositie van de staties in de paastijd van 2018 kwamen binnen van een kerk in Passau (Duitsland) en van de Grote Sint Bavokerk te Haarlem. Ook was er belangstelling voor de staties en werden gesprekken gevoerd met de Oude Kerk te Delft.

In samenwerking met de St-Jan, dominee Abma en Willem Hesseling werden twee rondleidingen bedacht en aan de gidsen van de St Jan in de vorm van een hand-out en cursusmiddag met rondgang aangeboden. De rondleiding “Oud en Nieuw” wordt verzorgd door gidsen van de Sint-Janskerk en brengt twee kunstwerelden bij elkaar in het basisverhaal van onze christelijke cultuur: het leven, de lijdensweg en het sterven van Jezus Christus. Het verhaal gaat langs een aantal van de wereldberoemde Goudse gebrandschilderde Glazen van de gebroeders Crabeth en wordt voortgezet met de 14 Kruiswegstaties van Willem Hesseling.
De bijzondere rondleiding “Kruiswegstaties” gaat langs de Kruiswegstaties.

De Kruiswegstaties hebben dit jaar van januari tot juli in de Goudse Sint-Janskerk gehangen.
Het gastenboek geeft een mooie inkijk in de beleving van het publiek.

De stichting verstuurde 2 nieuwsbrieven die tevens op de website werden gezet.

Aan de sponsoren werd een aankondiging gestuurd voor een door de stichting te organiseren kunstuitje naar ‘De Nollen’ in Den Helder in mei 2017.

De jaarrekening en het bestuursverslag werden vastgesteld en goedgekeurd te Gouda op 20 april 2017.

Anneke Löwik, secretaris.

Bestuursverslag 2015

Het financieelverslag 2015 treft u via een link in de laatste regel van dit artikel en tevens bij financiële verslagen onder het tabblad Financiële verslagen.

Het bestuur kwam dit jaar 3 keer in vergadering bijeen.

De fondsenwerving ging voorspoedig, we mochten 2 nieuwe sponsoren verwelkomen. Reeds 13 van de 14 staties zijn gesponsord. Nog één statie kan gesponsord worden.

De eerste sponsorbijeenkomst was zeer geslaagd. Elke sponsor kreeg een ingelijste print naar keuze van één der staties en een certificaat van deelneming.

Er werd naast de Nederlandstalige ook een flyer in de Engelse taal uitgebracht.

In het Belgische Mol werden de staties gedurende de maanden juli en augustus met veel succes tentoongesteld. De Kruiswegstaties hebben dit jaar van januari tot juli en van september tot december in de Goudse Sint-Janskerk gehangen.

Het gastenboek geeft een mooie inkijk in de beleving van het publiek.

In de Goudse PKN gemeente “De Oostpoort” werden gedurende de paastijd prints van de staties tentoongesteld.

De stichting verstuurde 1 nieuwsbrief die tevens op de website werd gezet.

Vastgesteld en goedgekeurd te Gouda op 15 april 2016.

Anneke Löwik, secretaris.


Het financieelverslag over 2015 kunt u hier downloaden

Bestuursverslag 2014

In haar mei vergadering heeft het bestuur van de Stichting Hedendaagse Kunst en Religie Gouda zowel het jaarverslag 2014 als het financiële jaarverslag 2014 vastgesteld en goedgekeurd. Het bestuur is tevreden over de resultaten die over 2014 zijn behaald. De fondsenwerving verliep voorspoedig. Van de 14 staties zijn er 11 gesponsoord. De tekst van het jaarverslag treft u hieronder. Het financiële jaarverslag treft u onder het tabblad Financiële verslagen.

Het bestuur kwam dit jaar 8 keer in vergadering bijeen.

Fondsenwerving ging voorspoedig, maar is nog niet klaar. Reeds 11 van de 14 staties zijn gesponsord. Nog 3 staties kunnen gesponsord worden.

De expositie werd op 20-03-2014 officieel geopend door burgemeester Schoenmaker, tevens lid van het Comitë van Aanbeveling van de stichting. De Kruiswegstaties hebben 6 maanden aaneengesloten in de Goudse Sint-Janskerk gehangen.

Het gastenboek geeft een mooie inkijk in de beleving van het publiek.

Er kwam een verzoek binnen van de Sint-Pieter en Pauwelkerk in het Belgische Mol om de staties in 2015 gedurende 2 maanden tentoon te stellen. Het bestuur heeft dit na overleg goedgekeurd.

De stichting verstuurde 3 nieuwsbrieven die tevens op de website werden gezet.

Zowel de lokale alsook de landelijke pers besteedde veel aandacht aan nieuws van de stichting.

Opgemaakt en goedgekeurd te Gouda op 26 mei 2015

Anneke Löwik, secretaris.