Nieuws
 

Goudse Kruiswegstaties naar de Grote of Sint Bavokerk in Haarlem

Vanaf 13 februari tot 3 april 2018 zijn de Goudse Kruiswegstaties te bezichtigen in de Grote of Sint Bavokerk in Haarlem. Het bestuur van de stichting Hedendaagse Kunst en Religie Gouda is blij dat de staties opnieuw buiten Gouda zichtbaar zijn. Bijzonder passend is dat Kruiswegstaties, die de lijdensweg van Jezus in 14 schilderijen verbeelden,  juist in de periode voor Pasen, de veertigdagen tijd, en op de beide Paasdagen voor een groot publiek in de stad Haarlem te bezichtigen zijn. Vanaf 5 mei tot 5 november 2018 zijn de staties weer te bezichtigen in de Sint Janskerk in Gouda.

De Goudse beeldend kunstenaar Willem Hesseling (1950) heeft het lijdensverhaal van Jezus Christus verbeeld in de traditie...

Lees hier verder.


 

Nieuwsbrief nr 8

Nieuwsbrief  nr 8

Gouda, 10 december 2017

 

Voor u ligt de achtste nieuwsbrief uitgegeven door de Stichting Hedendaagse Kunst en Religie Gouda. Met deze nieuwsbrief informeert het bestuur van de  Stichting graag een ieder die op enigerlei wijze betrokken of geïnteresseerd is in de Stichting en haar doelstellingen en over de voortgang daarvan.

In deze nieuwsbrief :

 1. Nieuwsfeiten
 2. Tentoonstellingen
 3. Combi-rondleiding Goudse Glazen –Kruisweg
 1. Nieuwsfeiten

Nieuw toegetreden tot ons Comité van Aanbeveling is dominee Dr. G. C. Vreugdenhil, predikant van de Sint-Janskerk. We zijn erg blij dat hij onze doelstellingen ondersteunt.

Dit jaar zijn de kruiswegstaties nog tot 1 december in de St-Janskerk te bezichtigen.  

...

Lees hier verder.


 

Nieuwsbrief nr 7

Gouda, 4 mei 2017

 

Voor u ligt de zevende nieuwsbrief uitgegeven door de Stichting Hedendaagse Kunst en Religie Gouda. Met deze nieuwsbrief informeert het bestuur van de Stichting graag een ieder die op enigerlei wijze betrokken of geïnteresseerd is in de Stichting en haar doelstellingen en over de voortgang daarvan.

In deze nieuwsbrief :

 1. 1.Nieuwsfeiten
 2. 2.Tentoonstellingen
 3. 3.Combi-rondleiding Goudse Glazen –Kruisweg
 4. 4.Kunstevenement

 

 1. 1.Nieuwsfeiten

Tot ons leedwezen is ons zeer gewaardeerde lid van het Comité van Aanbeveling dominee Abma recentelijk overleden. We condoleren zijn echtgenote en kinderen en wensen hen veel sterkte om dit verlies te dragen.

De expositie...

Lees hier verder.


 

Financieel jaarverslag 2016 gepubliceerd

Het bestuur van de Stichting Hedendaagsekunst en Religie Gouda heeft op 20 april 2017 het financieel jaarverslag over het jaar 2016 goedgekeurd. Het verslag is gepubliceerd onder het tabblat Financiële informatie 

U kunt het verslag ook  hier downloaden

Lees hier verder.


 

KRUISWEGSTATIES VANAF 16 FEBRUARI WEER TE BEZICHTIGEN

Bijzondere rondleidingen bij hervatting expositie in Sint-Janskerk

Vanaf 3 juli tot 1 december 2017 worden de Goudse Kruiswegstaties weer tentoongesteld in de Sint-Janskerk te Gouda. Ter gelegenheid hiervan worden er twee verschillende en bijzondere rondleidingen georganiseerd. De rondleidingen dragen als thema “Oud en Nieuw” en “Kruiswegstaties” en brengen de eeuwenoude Goudse Glazen met de Goudse kruiswegstaties van deze eeuw samen.

De rondleiding “Oud en Nieuw” wordt verzorgd door gidsen van de Sint-Janskerk en brengt in een verrassende combinatie twee kunstwerelden bij elkaar in het basisverhaal van onze christelijke cultuur: het leven, de lijdensweg en het sterven van Jezus Christus.

Het verhaal gaat langs een aantal van de wereldberoemde Middeleeuwse Goudse gebrandschilderde Glazen van de gebroeders...

Lees hier verder.


 

Nieuwsbrief nr 6 is uit.

In deze nieuwsbrief :

 1. 1.Nieuwsfeiten
 2. 2.Tentoonstellingen
 3. 3.Combi-rondleiding Goudse Glazen –Kruisweg
 4. 4.Kunstevenement

1. Nieuwsfeiten

De Stichting heeft inmiddels de 14de sponsor mogen verwelkomen en heeft de Kruiswegstaties inmiddels in eigendom verworven.

De staties zijn in het afgelopen jaar van januari tot juli in de St-Janskerk tentoongesteld.

Vanaf 15 februari 2017 tot 15 augustus 2017 zijn de staties weer in de St-Jan te bezichtigen. In 2017 zullen ze voor het eerst in het toeristenseizoen te zien zijn. Er zijn inmiddels contacten met andere kerken (o.a. Oude- en Nieuwe Kerk te Delft) over mogelijke exposities elders.

Er is gezocht naar een mogelijkheid om de kruiswegstaties...

Lees hier verder.


 

Stichting brengt jaarverslag en financieelverslag over 2015 uit.

Het financieelverslag 2015  treft u via een link in de laatste regel van dit artikel en tevens bij financiële informatie onder het tabblad DE STICHTING.

Bestuursverslag 2015.

Het bestuur kwam dit jaar 3 keer in vergadering bijeen.

De fondsenwerving ging voorspoedig, we mochten 2 nieuwe sponsoren verwelkomen. Reeds 13 van de 14 staties zijn gesponsord. Nog één statie kan gesponsord worden.

De eerste sponsorbijeenkomst was zeer geslaagd. Elke sponsor kreeg een ingelijste print naar keuze van één der staties en een certificaat van deelneming.

Er werd naast de Nederlandstalige ook een flyer in de Engelse taal uitgebracht.

In het Belgische Mol werden de staties gedurende de maanden juli en augustus met veel succes...

Lees hier verder.


 

Willem Hesseling in programma Geloof en een Hoop Liefde van de EO

Op vrijdag 4 maart 2015 waren de kruiswegstaties met Willem Hesseling te zien in het programma "Geloof, en een Hoop Liefde" van de Evangelische Omroep (EO). De uitzending kunt u via  gemist , alsnog of opnieuw  bekijken. In het programma wordt Willem geïnterviewd en zijn er mooie opnamen te zien van de staties in de Sint Janskerk in Gouda waar u de staties vrijwel het gehele jaar kunt bezichtigen.
 
Heeft u het programma gemist klik dan hier op Geloof en een Hoop Liefde en bekijk de uitzending van vrijdag 3 februari.
 
Op de site van de EO staat het programma als volgt omschreve:  Geloof en een Hoop Liefde strijkt een week lang neer in een plaats in...

Lees hier verder.


 

Nieuwbrief Nr 5

Gouda, 16 januari 2016

Voor u ligt de vijfde nieuwsbrief uitgegeven door de Stichting Hedendaagse Kunst en Religie Gouda. Met deze nieuwsbrief informeert het bestuur van de Stichting graag een ieder die op enigerlei wijze betrokken of geïnteresseerd is in de Stichting en haar doelstellingen en over de voortgang daarvan.

In deze nieuwsbrief :

 1. Stichtingsnieuws
 2. Tentoonstellingen
 3. Publiciteit, communicatie en website
 4. Financiële steun / uitgifte Certificaten

 

1: Stichtingsnieuws

De Stichting stelt zich ten doel de 14 schilderijen van de Kruiswegstaties , vervaardigd door de Goudse beeldend kunstenaar Willem Hesseling, als serie te behouden, in eigendom te verwerven, te beheren en te exploiteren in de vorm van exposities in...

Lees hier verder.


 

Staties weer te bezichtigen in Sint Janskerk

Na een onderbreking in de maand december 2015 is de expositie van de kruiswegstaties weer hervat. Vanaf de jaarwisseling zijn de 14 bijzondere staties van Willem Hesseling weer te bezichtiging. Voor openingstijden van de prachtige Sint Janskerk bezoekt u de website van de kerk www.sintjan.com
 
Meer informatie over de staties, de beelden kunstenaar Hesseling en Stichting Hedendaagsekunst en religie Gouda treft u op deze site. Ook vindt u er informatie over de wijze waarop u de Stichting kunt steunen.

Lees hier verder.


 

Expositie onderbroken tot 28 december 2015

Staties niet te bezichtigen tijdens Advent en Kerst.
 
De expositie van de kruiswegstaties in de Sint Janskerk in Gouda  wordt in de december maand onderbroken. Van 27 november tot 27 december kunt u de 14 doeken van de beeldendkunstenaar Willem Hesseling niet bekijken. De onderbreking maakt deel uit de de afspraken die met de kerk zijn gemaakt. Afbeeldingen van de doeken vindt u via deze link op deze website. Zodra de expositie weer toegangkelijk is wordt dit op deze plek aangekondigd.
 
Bestuur
Stichting Hedendaagse Kunst en Religie Gouda

Lees hier verder.


 

KRUISWEGSTATIES VANUIT BELGIË TERUG IN GOUDA

Expositie vanaf 15 september in Sint-Janskerk

Gouda_ De Kruiswegstaties van de Goudse beelden kunstenaar Willem Hesseling zijn weer terug in de vertrouwde omgeving van de Sint-Janskerk in Gouda. Vanaf 15 september tot de maand december zijn de bijzondere staties daar weer te bezichtigen. In de maanden juli en augustus  werden de 14 staties geëxposeerd in de Sint-Pieter en Pauwelkerk in de gemeente Mol in België. De expositie viel samen met de Mol Montmartre kunstenaarsmarkt op 1 en 2 augustus die vele honderden bezoekers trok.  Willem Hesseling begeleidde bezoekers langs de staties en deelde met hen zijn persoonlijke ervaringen en inspiraties tijdens het vervaardigen van de doeken.

Het was de  eerste keer  dat de Kruiswegstaties buiten de Sint-Janskerk...

Lees hier verder.


 

Nieuwsbrief juni 2015

Kort geleden is Nieuwsbrief nr 4 uitgebracht. De volledige tekst treft u hier onder.

Gouda, 16 juni 2015

Voor u ligt de vierde nieuwsbrief uitgegeven door de Stichting Hedendaagse Kunst en Religie Gouda. Met deze nieuwsbrief informeert het bestuur van de Stichting graag een ieder die op enigerlei wijze betrokken of geïnteresseerd is in de Stichting en haar doelstellingen en over de voortgang daarvan.

In deze nieuwsbrief :

 1. Stichtingsnieuws
 2. tentoonstellingen
 3. Publiciteit, communicatie en website
 4. Financiële steun / uitgifte Certificaten

 

1: Stichtingsnieuws

Zoals bij u bekend gaat het de Stichting om de Kruiswegstaties die vervaardigd zijn door de Goudse beeldend kunstenaar Willem Hesseling.De Stichting stelt zich ten...

Lees hier verder.


 

Stichting publiceert jaarverslag en jaarrekening 2014

In haar mei vergadering heeft het bestuur van de Stichting Hedendaagse Kunst en Religie Gouda zowel het jaarverslag 2014 als het financiële jaarverslag 2014 vastgesteld en goedgekeurd. Het bestuur is tevreden over de resultaten die over 2014 zijn behaald. De fondsenwerving verliep voorspoedig. Van de 14 staties zijn er 11 gesponsoord. De tekst van het jaarverslag treft u hieronder. Het financiële jaarverslag treft u onder het tabblad Financiële Informatie .

 

 

Bestuursverslag 2014.

Het bestuur kwam dit jaar 8 keer in vergadering bijeen.

Fondsenwerving ging voorspoedig, maar is nog niet klaar. Reeds 11 van de 14 staties zijn gesponsord. Nog 3 staties kunnen gesponsord worden.

De expositie werd op 20-03-2014 officieel geopend...

Lees hier verder.


 

Stichting bedankt Sponsoren

DSC 9472

Op dinsdagmiddag  31 maart 2015 heeft het bestuur van de Stichting Hedendaagse Kunst en Religie Gouda haar sponsoren en ambassadeurs bedankt voor hun inzet en bijdragen. De bijeenkomst startte met een lezing van beeldendkunstenaar Willem Heseling langs de Kruiswegstaties in de prachtige Sint Janskerk in Gouda. Een lezing van de kunstenaar is een belevenis die je raakt. Willem neemt zijn toehoorders mee langs de weg die hij heeft begaan bij het vervaardigen van de 14 bijzondere doeken. Na afloop van de lezing was er een plezierig samen zijn in het Museum café waarbij ook burgemeester Milo Schoenmaker aanwezig was. Voorzitter Rob Cornelis en secretaris Anneke Löwik reikten certificaten van deelname uit aan de sponsoren en overhandigheden hen tevens één...

Lees hier verder.


 

Afbeeldingen Kruiswegstaties met Pasen in wijkkerk de Oostpoort

Afbeeldingen staties in De Oostpoort

Gouda- In de Hervormde wijkgemeente De Oostpoort in de wijk Goverwelle in Gouda worden tot en met de Pasen afbeeldingen  van de kruiswegstaties van de Goudse  beeldend kunstenaar Willem Hesseling ten toon gesteld. De originele staties hangen in de Sint Janskerk te Gouda. Een lid van de wijkgemeente was bijzonder getroffen door  de werken en nam contact op met de kunstenaar. Dit resulteerde in de productie van unieke afbeeldingen van de staties die voor de paasperiode aan de wijkgemeente ter beschikking worden gesteld. Het kerkbestuur stemde in met het tentoonstellen gedurende de Paastijd.  Zowel de Stichting Hedendaagse Kunst en Religie Gouda  als Willem Hesseling zijn blij verrast met dit initiatief en hebben er dan ook graag aan meegewerkt.  ...

Lees hier verder.


 

Nieuwsbrief nr 3 2014

De derde nieuwsbrief uitgegeven door de Stichting Hedendaagse Kunst en Religie Gouda.

Met deze nieuwsbrief informeert het bestuur van de  Stichting graag een ieder die op enigerlei wijze betrokken of geïnteresseerd is in de Stichting en haar doelstellingen en over de voortgang daarvan.

In deze nieuwsbrief :

 1. Stichtingsnieuws
 2. Culturele ANBI status
 3. Publiciteit, communicatie en website
 4. Financiële steun

1: Stichtingsnieuws

Zoals bij u bekend gaat het de Stichting om de Kruiswegstaties die vervaardigd zijn door de Goudse beeldend kunstenaar Willem Hesseling.De Stichting stelt zich ten doel de 14 schilderijen van de Kruiswegstaties als serie te behouden, in eigendom te verwerven, te beheren en te exploiteren in de vorm van...

Lees hier verder.


 

Expositie Kruiswegstaties gegarandeerd 10 jaar in Sint-Janskerk

Het bestuur van de Stichting Hedendaagse Kunst en Religie Gouda en het college van Kerkrentmeester van de Hervormde Gemeente te Gouda ondertekenen maandag 10 november de bruikleenovereenkomst Kruiswegstaties. De expositie in de Sint-Janskerk van de door de Goudse beeldend kunstenaar Willem Hesseling vervaardigde kruiswegstaties wordt hiermee voor tenminste 10 jaar veilig gesteld. De ondertekening vindt plaats in de Sint-Janskerk. Om dit prachtige werk voor Gouda en de Sint-Janskerk te behouden is de stichting “Hedendaagse Kunst en Religie Gouda” opgericht. Doel van de Stichting is de staties in eigendom te verwerven en deze te exposeren. Voor expositie van het kunstwerk bestaat inmiddels ook belangstelling vanuit het buitenland. In 2015 wordt de complete serie twee maanden tentoongesteld in de gemeente Mol in...

Lees hier verder.


 

Nieuwsbrief #2

Nieuwbrief nummer 2 is uit. Daarin onder andere:

 1.  Stichtingsnieuws
 2. Culturele ANBI status toegekend
 3. Publiciteit, communicatie en website
 4. Financiële steun
1: Stichtingsnieuws

Zoals bij u bekend gaat het de Stichting om de Kruiswegstaties die vervaardigd zijn door de Goudse beeldend kunstenaar Willem Hesseling.De Stichting stelt zich ten doel de 14 schilderijen van de Kruiswegstaties als serie te behouden, in eigendom te verwerven, te beheren en te exploiteren in de vorm van exposities in de Sint-Janskerk in Gouda en eventueel in een andere passende omgeving.

Een deel van de doelstellingen rond de Kruiswegstaties is zelfs al behaald.Het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Gouda heeft zich namelijk bereid verklaard tot...

Lees hier verder.


 

Nieuwsbrief #1

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief uitgegeven door de Stichting Hedendaagse Kunst en Religie Gouda. Met deze nieuwsbrief informeert het bestuur van de Stichting graag een ieder die op enigerlei wijze betrokken of geïnteresseerd is in de Stichting en haar doelstellingen over de voortgang daarvan.
 
In deze nieuwsbrief :
1. De oprichting van de Stichting
2. Doelstellingen
3. Comité van aanbevelingen
4. Communicatie
5. Financiële steun
6. Uitnodiging officiële opening
 
1: De Stichting
De stichting is formeel een feit. De statuten zijn opgemaakt en vastgesteld en de oprichtingsakte is gepasseerd. Het bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld:
• Voorzitter : Rob Cornelis
• ...

Lees hier verder.


 

Culturele ANBI status voor Stichting Hedendaagse Kunst en Religie Gouda

De belastingdienst heeft op de aanvraag de Stichting Hedendaagse Kunst en Religie Gouda de Culturele ANBI status toe te kennen positief gereageerd. Met ingang van 16 januari 2014 is de status van culturele Algemene Nut Beoogde Instelling toegekend. De Stichting is bijzonder blij met deze instelling omdat dit vooral voordelen schept voor sponsoren van de Stichting. Vanaf 1 januari 2012 geldt namelijk voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek.
 
Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
 
Meer informatie hierover is te vinden op de website van de...

Lees hier verder.


 

Opening expositie van de Kruiswegstaties door Burgemeester Milo Schoenmaker

In aanwezigheid van het comité van aanbevelingen en een 50 tal genodigde opende burgemeester Milo Schoenmaker op donderdagmiddag 20 maart de expositie van de Kruiswegstatie in de monumentale Sint-Janskerk te Gouda. De burgemeester benadrukte in zijn toespraak het belang van het behoud van de bijzondere Staties voor Gouda in de Sint-Janskerk. Vooraf gaande aan de opening vertelde de beeldend kunstenaar Willem Hesseling zijn persoonlijke verhaal over het ontstaan van de staties. Leden van het koor Toonkunst Gouda brachten enkele toepasselijke stukken van de Matthäus Passion ten gehore.
 
De expositie van de Kruiswegstaties is tot en met 15 augustus 2014 te bezichtigen tijdens openingstijden van de Sint-Janskerk te Gouda. Openingstijden zijn te vinden op www.sintjan.com onder bezoekerstijden.
...

Lees hier verder.


 

Willem Hesseling in het nieuws

In het Ad Groene Hart van donderdag 20 maart de dag waarop  de officiële opening van de expositie plaats vond verscheen een artikel over Willem Hesseling en de Kruiswegstaties in AD editie Groene Hart van de hand van Gijs Kool. Hieronder volgt het volledige artikel zoals verschenen in het Algemeen Dagblad.

Hedendaagse Kruiswegstaties van Hesseling permanent in Sint Janskerk

Stichting streed voor vaste plaats staties als aanvulling op de Goudse Glazen

Burgemeester Milo Schoenmaker opent vandaag (donderdag) in de Sint Janskerk in Gouda symbolisch de expositie van veertien hedendaagse Kruiswegstaties. Ze zijn gemaakt door de Goudse beeldend kunstenaar Willem Hesseling. Omdat een speciaal daarvoor in het leven geroepen stichting zich over de werken ontfermde blijven de werken...

Lees hier verder.


 
AFFILIATIES
 
sintjangoudalogo  vvv logo   museumgouda logo