Financiële Informatie
 

Financieel Jaarverslag 2016

 

Op 20 april 2017 heeft het bestuur van de Stichting Hedendaagse Kunst en Religie het financiële jaarverslag over 2016 goedgekeurd.

 

U kunt het verslag hier downloaden

 

Het verslag tref u ook hieronder.

 

fotofinacieel2016r 

 

 

 

 

Financieel Jaarverslag 2015

 

 Op 14 april 2016 heeft het bestuur van de Stichting Hedendaagse Kunst en Religie het financiële jaarverslag over 2015 goedgekeurd.

 

Het getekende verslag kunt u hier downloaden

 

 

 financieelverslag2015

 

 

Financieel Jaarverslag 2014

 

Op 18 mei 2015 heeft het bestuur van de Stichting Hedendaagse Kunst en Religie het financiële jaarverslag over 2014 goedgekeurd.

 

Balans per 31 december 2014
Liquide middelen       Eigen vermogen  
Rabobank € 16.061     Kapitaal € 1.061
        Doelstellingsreserve € 3.000
          € 4.061
        Kortlopende schulden  
        Te betalen kosten € 12.000
           
Totaal € 16.061     Totaal € 16.061
           
Staat van baten en lasten 2014
Baten          
Sponsorbijdragen         € 29.150
           
Lasten          
Aankoop kruiswegstaties         € 24.000
Overige lasten         € 1.089
          € 25.089
           
Resultaat         € 4.061

 

Download hier het financiële jaarverslag 2014

AFFILIATIES
 
sintjangoudalogo  vvv logo   museumgouda logo